WLD File

? Cách mở file .WLD? Những phần mềm mở file .WLD và sửa file lỗi. Convert Binary WLD file sang định dạng khác.

.WLD File Extension

   
File name WLD File
File Type 1Terraria World File
Nhà phát triển Re-Logic
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (55 Bình chọn)

File .WLD là file gì?

WLD là Game Files - 1Terraria World File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Re-Logic.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Terraria, một 2D phiêu lưu hành động và trò chơi xây dựng sandbox; tiết kiệm một thế giới, trong đó có địa hình, nước, quái vật, các mục, và các đối tượng khác; sử dụng cho một người hoặc nhiều người chơi và có thể được nạp bởi các máy chủ chuyên dụng Terraria, cho phép người chơi thế giới máy chủ Terraria qua mạng.

What is a WLD file?

Game file used by Terraria, a 2D action adventure and sandbox construction game; saves a world, which contains terrain, water, monsters, items, and other objects; used for single or multiplayer gameplay and can be loaded by the Terraria dedicated server, which allows players to host Terraria worlds over a network.

Cách mở .WLD file

Để mở file .WLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLD do người dùng đóng góp.

  • MoreTerra
  • Re-Logic Terraria
  • Re-Logic Terraria
  • Re-Logic Terraria Dedicated Server
  • Terraria Map Editor
  • TEditXna
  • TEditXna

Chuyển đổi file .WLD

File .WLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *