WLDX File

? Cách mở file .WLDX? Những phần mềm mở file .WLDX và sửa file lỗi. Convert Text WLDX file sang định dạng khác.

.WLDX File Extension

   
File name WLDX File
File Type World Map File
Nhà phát triển Wohlstand
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .WLDX là file gì?

WLDX là Game Files - World Map File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Wohlstand.

tập bản đồ thế giới được tạo ra bởi Engine (PGE) Dự án nền tảng game, một động cơ nguồn trò chơi mở; chứa các bản đồ trên không của một thế giới; bao gồm đường dẫn đến mức có thể chơi khác nhau, được quy định trong các tập tin .LVLX và .LVL.

What is a WLDX file?

World map file created by Platform Game Engine (PGE) Project, an open source game engine; contains the overhead map of a world; includes paths to different playable levels, which are specified in .LVLX and .LVL files.

Cách mở .WLDX file

Để mở file .WLDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WLDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WLDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WLDX do người dùng đóng góp.

  • Wohlstand PGE Editor

Chuyển đổi file .WLDX

File .WLDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *