WMD File

? Cách mở file .WMD? Những phần mềm mở file .WMD và sửa file lỗi. Convert Zip WMD file sang định dạng khác.

.WMD File Extension

   
File name WMD File
File Type Windows Media Download Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .WMD là file gì?

WMD là Video Files - Windows Media Download Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Zip tập tin nén được sử dụng bởi Windows Media Player; có thể lưu trữ nội dung đa phương tiện, danh sách nhạc, và biên giới (giao diện tùy chỉnh); sử dụng như một định dạng để tải về âm thanh và video trên Internet.

What is a WMD file?

Zip compressed file used by Windows Media Player; may store multimedia content, playlists, and borders (custom interfaces); used as a format for downloading audio and video over the Internet.

Cách mở .WMD file

Để mở file .WMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Player
  • QuickTime
  • QuickTime
  • iMesh

Chuyển đổi file .WMD

File .WMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *