WMDB File

? Cách mở file .WMDB? Những phần mềm mở file .WMDB và sửa file lỗi. Convert N/A WMDB file sang định dạng khác.

.WMDB File Extension

   
File name WMDB File
File Type Windows Media Database File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (18 Bình chọn)

File .WMDB là file gì?

WMDB là Database Files - Windows Media Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Thư viện của các tập tin media nằm bởi Microsoft Windows Media Player; chứa một danh sách các tài liệu tham khảo các tập tin âm thanh và video nằm bởi Windows Media Player sau khi quét đĩa cứng cho các tập tin media; thường có tên là "CurrentDatabase _ ###. wmdb."

What is a WMDB file?

Library of media files located by Microsoft Windows Media Player; contains a list of references to audio and video files located by Windows Media Player after scanning the hard disk for media files; typically named "CurrentDatabase_###.wmdb."

Cách mở .WMDB file

Để mở file .WMDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMDB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Player

Chuyển đổi file .WMDB

File .WMDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *