WME File

? Cách mở file .WME? Những phần mềm mở file .WME và sửa file lỗi. Convert N/A WME file sang định dạng khác.

.WME File Extension

   
File name WME File
File Type Windows Media Encoder Session File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .WME là file gì?

WME là Settings Files - Windows Media Encoder Session File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một WME là một hồ sơ phiên tạo ra bởi Microsoft Windows Media Encoder 9 Series, một công cụ sản xuất dùng để chuyển đổi video âm thanh và đó là trực tiếp hoặc thu nhận được vào các tập tin Windows Media (.WMV hoặc .WMA file) hoặc suối. Nó chứa các thiết lập cho một phiên mã hóa có thể được sử dụng cho các phiên khác.

What is a WME file?

A WME file is a session profile created by Microsoft Windows Media Encoder 9 Series, a production tool used to convert audio and video that is live or prerecorded into Windows Media files (.WMV or .WMA files) or streams. It contains settings for an encoding session that can be used for other sessions.

Cách mở .WME file

Để mở file .WME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WME do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Encoder 9 Series
  • MPEG-VCR
  • MPEG-VCR
  • Windows Media Encoder

Chuyển đổi file .WME

File .WME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *