WMMP File

? Cách mở file .WMMP? Những phần mềm mở file .WMMP và sửa file lỗi. Convert N/A WMMP file sang định dạng khác.

.WMMP File Extension

   
File name WMMP File
File Type Windows Movie Maker Project File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .WMMP là file gì?

WMMP là Video Files - Windows Movie Maker Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

dự án video được tạo bằng Microsoft Windows Movie Maker, một số video chỉnh sửa chương trình để tạo phim gia đình; bao gồm một timeline video, tài liệu tham khảo để các video clip được sử dụng trong phim, hiệu ứng chuyển tiếp, hiệu ứng, và các thông tin khác.

What is a WMMP file?

Video project created with Microsoft Windows Movie Maker, a digital video-editing program for creating home movies; includes a video timeline, references to video clips used in the movie, transitions, effects, and other information.

Cách mở .WMMP file

Để mở file .WMMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMMP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Movie Maker

Chuyển đổi file .WMMP

File .WMMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *