WMO File

? Cách mở file .WMO? Những phần mềm mở file .WMO và sửa file lỗi. Convert N/A WMO file sang định dạng khác.

.WMO File Extension

   
File name WMO File
File Type World of Warcraft World Map Object
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .WMO là file gì?

WMO là Game Files - World of Warcraft World Map Object, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

định dạng tập tin dùng để lưu trữ dữ liệu đối tượng 3D cho World of Warcraft, một cuộc phiêu lưu trò chơi trực tuyến nhiều người; thường được gọi là một "đối tượng bản đồ thế giới" hoặc WMO; có thể được lưu dưới dạng tập tin gốc hoặc một tập tin nhóm.

What is a WMO file?

File format used to store 3D object data for World of Warcraft, an online multiplayer adventure game; commonly referred to as a "world map object" or WMO; may be saved as a root file or a group file.

Cách mở .WMO file

Để mở file .WMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMO do người dùng đóng góp.

  • Blizzard World of Warcraft

Chuyển đổi file .WMO

File .WMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *