WMP File

? Cách mở file .WMP? Những phần mềm mở file .WMP và sửa file lỗi. Convert Binary WMP file sang định dạng khác.

.WMP File Extension

   
File name WMP File
File Type Windows Media Photo File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (15 Bình chọn)

File .WMP là file gì?

WMP là Raster Image Files - Windows Media Photo File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Windows Media Photo, hoặc "WMPhoto", định dạng hình ảnh được phát triển bởi Microsoft; cửa hàng một hình ảnh raster trong một định dạng tương tự như một .JPG; hỗ trợ màu đen và trắng, RGB, CMYK, hoặc các định dạng đồ họa đa kênh; cũng hỗ trợ lossy và lossless nén tối ưu cho ảnh kỹ thuật số.

What is a WMP file?

Windows Media Photo, or "WMPhoto," image format developed by Microsoft; stores a raster image in a format similar to a .JPG; supports black and white, RGB, CMYK, or multi-channel graphic formats; also supports lossy and lossless compression optimized for digital photos.

Cách mở .WMP file

Để mở file .WMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop with HD Photo plugin
  • Microsoft Windows Photo Gallery
  • Microsoft Windows Photo Gallery
  • Microsoft Windows Live Photo Gallery
  • Alchemy Mindworks Graphic Workshop Professional
  • TOK Player
  • TOK Player

Chuyển đổi file .WMP

File .WMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *