WMS File

? Cách mở file .WMS? Những phần mềm mở file .WMS và sửa file lỗi. Convert Binary WMS file sang định dạng khác.

.WMS File Extension

   
File name WMS File
File Type Windows Media Skin
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .WMS là file gì?

WMS là Settings Files - Windows Media Skin, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt sẵn hoặc da tùy chỉnh mà thay đổi sự xuất hiện của giao diện Windows Media Player; chứa một sự kết hợp của đồ họa và mã JScript xác định hành vi của mỗi yếu tố trong da; có thể được cài đặt bằng cách nhấp đúp vào tập tin.

What is a WMS file?

Preinstalled or custom skin that changes the appearance of the Windows Media Player interface; contains a combination of graphics and JScript code that defines the behavior of each element in the skin; can be installed by double-clicking the file.

Cách mở .WMS file

Để mở file .WMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Player
  • WillMaker
  • WillMaker
  • Quicken Lawyer Wills
  • Quicken Lawyer Personal Deluxe
  • ERDAS IMAGINE
  • ERDAS IMAGINE

Chuyển đổi file .WMS

File .WMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *