WMT File

? Cách mở file .WMT? Những phần mềm mở file .WMT và sửa file lỗi. Convert Binary WMT file sang định dạng khác.

.WMT File Extension

   
File name WMT File
File Type WinMount Virtual Disk File
Nhà phát triển WinMount International
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .WMT là file gì?

WMT là Disk Image Files - WinMount Virtual Disk File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi WinMount International.

đĩa ảo hoặc tập tin Ramdisk được tạo ra bởi WinMount, một chương trình quản lý tập tin nén; cửa hàng một tha ổ cứng ảo có thể được gắn kết bởi các chương trình; bao gồm các định dạng âm lượng (FAT32, NTFS, không định dạng) cũng như kích thước đĩa.

What is a WMT file?

Virtual disk or Ramdisk file created by WinMount, a compressed file management program; stores a virtual hard drive tha can be mounted by the program; includes the volume format (FAT32, NTFS, Unformatted) as well as the disk size.

Cách mở .WMT file

Để mở file .WMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMT do người dùng đóng góp.

  • WinMount International WinMount
  • WinMount
  • WinMount
  • WinMount Free Edition
  • Hancom Office Hanword
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .WMT

File .WMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *