WMZ File

? Cách mở file .WMZ? Những phần mềm mở file .WMZ và sửa file lỗi. Convert Zip WMZ file sang định dạng khác.

.WMZ File Extension

   
File name WMZ File
File Type 1Compressed Windows Media Player Skin
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (51 Bình chọn)

File .WMZ là file gì?

WMZ là Settings Files - 1Compressed Windows Media Player Skin, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt sẵn hoặc da tùy chỉnh mà thay đổi sự xuất hiện của giao diện Windows Media Player; chứa một sự kết hợp của đồ họa và mã JScript xác định hành vi của mỗi yếu tố trong da; nén sử dụng nén ZIP.

What is a WMZ file?

Preinstalled or custom skin that changes the appearance of the Windows Media Player interface; contains a combination of graphics and JScript code that defines the behavior of each element in the skin; compressed using ZIP compression.

Cách mở .WMZ file

Để mở file .WMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WMZ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Media Player
  • ZipZag Archiver
  • ZipZag Archiver
  • Ace Video Player

Chuyển đổi file .WMZ

File .WMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert wmz to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *