WOLFQUEST File

? Cách mở file .WOLFQUEST? Những phần mềm mở file .WOLFQUEST và sửa file lỗi. Convert Binary WOLFQUEST file sang định dạng khác.

.WOLFQUEST File Extension

   
File name WOLFQUEST File
File Type WolfQuest Saved Game
Nhà phát triển Minnesota Zoo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .WOLFQUEST là file gì?

WOLFQUEST là Game Files - WolfQuest Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Minnesota Zoo.

save game được tạo ra bởi WolfQuest, một mô phỏng động vật hoang dã trò chơi 3D; chứa tên sói, vị trí thế giới, kinh nghiệm săn bắn, và các thông tin khác về sự tiến bộ trong cuộc sống, chẳng hạn như tình trạng trong một gói sói hay con sói đã giao phối; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a WOLFQUEST file?

Saved game created by WolfQuest, a 3D wildlife simulation game; contains the wolf name, world location, hunting experience, and other information about the progress in life, such as the status in a wolf pack or whether the wolf has mated; used for saving and loading game progress.

Cách mở .WOLFQUEST file

Để mở file .WOLFQUEST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WOLFQUEST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WOLFQUEST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WOLFQUEST do người dùng đóng góp.

  • Minnesota Zoo WolfQuest

Chuyển đổi file .WOLFQUEST

File .WOLFQUEST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *