WPW File

? Cách mở file .WPW? Những phần mềm mở file .WPW và sửa file lỗi. Convert N/A WPW file sang định dạng khác.

.WPW File Extension

   
File name WPW File
File Type 1WP Works Word Processor File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .WPW là file gì?

WPW là Text Files - 1WP Works Word Processor File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Tập tin được lưu bởi WP trình Word Processor, một chương trình được sử dụng để xử lý văn bản; cửa hàng ghi lại văn bản và bố trí tài liệu tài sản; có thể được mở trong Corel WordPerfect.

What is a WPW file?

File saved by WP Works Word Processor, a program used for word processing; stores document text and document layout properties; can be opened in Corel WordPerfect.

Cách mở .WPW file

Để mở file .WPW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPW do người dùng đóng góp.

  • Autodesk View
  • PHAWorks
  • PHAWorks
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • PerfectWorks
  • PerfectWorks

Chuyển đổi file .WPW

File .WPW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *