WRPL.WGF File

? Cách mở file .WRPL.WGF? Những phần mềm mở file .WRPL.WGF và sửa file lỗi. Convert Binary WRPL.WGF file sang định dạng khác.

.WRPL.WGF File Extension

   
File name WRPL.WGF File
File Type Widelands Initial Saved Game File
Nhà phát triển The Widelands Development Team
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .WRPL.WGF là file gì?

WRPL.WGF là Game Files - Widelands Initial Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Widelands Development Team.

save game được tạo ra bởi Widelands, một chiến lược nguồn mở trò chơi mà người chơi xây dựng các khu định cư; chứa bản đồ điều kiện, chẳng hạn như các nguồn bản đồ ban đầu và các vị trí bộ lạc bắt đầu; sử dụng tương ứng với tập tin .WRPL để ghi lại một trò chơi đầy đủ lưu.

What is a WRPL.WGF file?

Saved game created by Widelands, an open source strategy game where players build settlements; contains map starting conditions, such as initial map resources and tribe locations; used with corresponding .WRPL file to record a full saved game.

Cách mở .WRPL.WGF file

Để mở file .WRPL.WGF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WRPL.WGF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WRPL.WGF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WRPL.WGF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .WRPL.WGF

File .WRPL.WGF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *