XRNS File

? Cách mở file .XRNS? Những phần mềm mở file .XRNS và sửa file lỗi. Convert Zip XRNS file sang định dạng khác.

.XRNS File Extension

   
File name XRNS File
File Type Renoise Song File
Nhà phát triển Renoise
Phân loại Audio Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XRNS là file gì?

XRNS là Audio Files - Renoise Song File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Renoise.

định dạng bài hát được sử dụng bởi Renoise, một chương trình tạo ra bài hát; lưu trữ dữ liệu trong một định dạng ZIP nén trong đó bao gồm một tập tin Song.xml và một thư mục SampleData; thông tin bài hát được lưu trữ trong tập tin Song.xml, trong khi mẫu và các công cụ được lưu trữ trong thư mục SampleData.

What is a XRNS file?

Song format used by Renoise, a song creation program; stores data in a compressed .ZIP format that includes a Song.xml file and a SampleData folder; song information is stored in the Song.xml file, while samples and instruments are stored in the SampleData folder.

Cách mở .XRNS file

Để mở file .XRNS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRNS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRNS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRNS do người dùng đóng góp.

  • Renoise
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XRNS

File .XRNS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *