XRP File

? Cách mở file .XRP? Những phần mềm mở file .XRP và sửa file lỗi. Convert N/A XRP file sang định dạng khác.

.XRP File Extension

   
File name XRP File
File Type RationalPlan Project File
Nhà phát triển Stand By Soft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XRP là file gì?

XRP là Data Files - RationalPlan Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stand By Soft.

Dự án tạo ra với phần mềm quản lý dự án RationalPlan; sử dụng để theo dõi dữ liệu dự án liên quan đến, chẳng hạn như các nguồn lực, khối lượng công việc, chi phí và quản lý ngân sách; có thể là một dự án đơn hoặc một tập tin dự án đa (tạo ra với dự án đa RationalPlan).

What is a XRP file?

Project created with RationalPlan project management software; used for tracking project-related data, such as resources, workload, costs, and budget management; may be as a Single Project or a Multi Project file (created with RationalPlan Multi Project).

Cách mở .XRP file

Để mở file .XRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XRP do người dùng đóng góp.

  • Stand By Soft RationalPlan
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • RationalPlan Multi
  • RationalPlan Single

Chuyển đổi file .XRP

File .XRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *