WRYPT File

? Cách mở file .WRYPT? Những phần mềm mở file .WRYPT và sửa file lỗi. Convert N/A WRYPT file sang định dạng khác.

.WRYPT File Extension

   
File name WRYPT File
File Type Panwrypter Depleted Storage Volume File
Nhà phát triển Entropic
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .WRYPT là file gì?

WRYPT là Encoded Files - Panwrypter Depleted Storage Volume File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Entropic.

tập tin Một WRYPT là một tập tin dung lượng lưu trữ cạn kiệt tạo ra bởi Panwrypter, một chương trình dùng để bảo đảm các file kỹ thuật số và bảo vệ chúng từ những người dùng trái phép, trong đó có tội phạm mạng. Nó chứa cạn kiệt dữ liệu cho một tập tin hoặc thư mục nằm tại một trang web cụ thể đã được bảo vệ với Panwrypter.

What is a WRYPT file?

A WRYPT file is a depleted storage volume file created by Panwrypter, a program used to secure digital files and protect them from unauthorized users, including cyber criminals. It contains depleted data for a file or folder located at a specific site that has been protected with Panwrypter.

Cách mở .WRYPT file

Để mở file .WRYPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WRYPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WRYPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WRYPT do người dùng đóng góp.

  • Entropic Panwrypter

Chuyển đổi file .WRYPT

File .WRYPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *