WU8 File

? Cách mở file .WU8? Những phần mềm mở file .WU8 và sửa file lỗi. Convert N/A WU8 file sang định dạng khác.

.WU8 File Extension

   
File name WU8 File
File Type Wiimm U8 Mario Kart Wii Archive
Nhà phát triển Wiimm
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .WU8 là file gì?

WU8 là Game Files - Wiimm U8 Mario Kart Wii Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wiimm.

Một tập tin WU8 là một kho lưu trữ được lưu trong định dạng (WU8) Wiimms U8 và được sử dụng bởi Mario Kart Wii, một chủ đề kart đua trò chơi Mario. Nó chứa các bài hát tùy chỉnh có thể được chạy đua vào trong trò chơi. file WU8 cũng tương tự như .U8 file nhưng được sử dụng cho việc chia sẻ các bài hát được sửa đổi qua Internet với những người dùng khác mà không có vấn đề cấp phép Nintendo.

What is a WU8 file?

A WU8 file is an archive saved in the Wiimms U8 (WU8) format and used by Mario Kart Wii, a Mario themed kart racing game. It contains custom tracks that can be raced on in the game. WU8 files are similar to .U8 files but are used for sharing modified tracks over the Internet with other users without Nintendo licensing issues.

Cách mở .WU8 file

Để mở file .WU8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WU8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WU8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WU8 do người dùng đóng góp.

  • Wiimms SZS Tools

Chuyển đổi file .WU8

File .WU8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *