WUD File

? Cách mở file .WUD? Những phần mềm mở file .WUD và sửa file lỗi. Convert N/A WUD file sang định dạng khác.

.WUD File Extension

   
File name WUD File
File Type Wii U Disk Image File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .WUD là file gì?

WUD là Disk Image Files - Wii U Disk Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

tập tin Một WUD là một tập tin ảnh đĩa bán phá giá từ một đĩa game Wii U. Nó chứa thông tin về một trò chơi Wii U có thể được điều hành bởi một giả lập, chẳng hạn như Cemu, trên một máy tính. file WUD thường được chia thành các phân khúc vì số lượng lớn thông tin trong một trò chơi Wii U.

What is a WUD file?

A WUD file is a disk image file dumped from a Wii U game disc. It contains information about a Wii U game that can be run by an emulator, such as Cemu, on a computer. WUD files are typically split into segments because of the large amount of information in a Wii U game.

Cách mở .WUD file

Để mở file .WUD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WUD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WUD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WUD do người dùng đóng góp.

  • ASPECT Dialog Editor
  • PROCOMM PLUS Dialog Editor
  • PROCOMM PLUS Dialog Editor
  • PROCOMM PLUS ASPECT Dialog Editor

Chuyển đổi file .WUD

File .WUD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *