WUX File

? Cách mở file .WUX? Những phần mềm mở file .WUX và sửa file lỗi. Convert N/A WUX file sang định dạng khác.

.WUX File Extension

   
File name WUX File
File Type Compressed Wii U Disk Image File
Nhà phát triển Exzap
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .WUX là file gì?

WUX là Compressed Files - Compressed Wii U Disk Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Exzap.

tập tin Một WUX là Wii U đĩa tập tin hình ảnh .WUD nén bằng công cụ nén ảnh Wii U. Nó chứa tất cả các thông tin về một trò chơi trong các định dạng WUD nhưng được nén để tiết kiệm không gian. file WUX thể được mở bằng Cemu bắt chước trò chơi Wii U trên máy tính.

What is a WUX file?

A WUX file is a Wii U Disk Image .WUD file compressed using the Wii U image compression tool. It contains all the information about a game in the WUD format but is compressed to save space. WUX files can be opened by Cemu to emulate Wii U games on a computer.

Cách mở .WUX file

Để mở file .WUX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WUX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WUX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WUX do người dùng đóng góp.

  • Cemu

Chuyển đổi file .WUX

File .WUX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *