WVP File

? Cách mở file .WVP? Những phần mềm mở file .WVP và sửa file lỗi. Convert N/A WVP file sang định dạng khác.

.WVP File Extension

   
File name WVP File
File Type MagicHTML Web Video Player Project
Nhà phát triển Magic Hills
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .WVP là file gì?

WVP là Data Files - MagicHTML Web Video Player Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Magic Hills.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Web Video Player, một chương trình được sử dụng để triển khai các nội dung video lên web; lưu các thiết lập cho một máy nghe nhạc video cũng như một file video sẽ được xuất bản với các cầu thủ; có thể được chèn vào một trang web khi hoàn tất.

What is a WVP file?

Project file created by Web Video Player, a program used for deploying video content to the Web; saves settings for a video player as well as a video file that will be published with the player; can be inserted into a webpage when complete.

Cách mở .WVP file

Để mở file .WVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WVP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WAVpedal
  • WAVpedal
  • 3nity Media Player
  • Wise Virtual Package Editor

Chuyển đổi file .WVP

File .WVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *