WWD File

? Cách mở file .WWD? Những phần mềm mở file .WWD và sửa file lỗi. Convert N/A WWD file sang định dạng khác.

.WWD File Extension

   
File name WWD File
File Type Works Wizard File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .WWD là file gì?

WWD là Misc Files - Works Wizard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Wizard hướng dẫn người dùng thông qua một loạt các bước để tạo một tài liệu trình tùy chỉnh; có thể là một tài liệu văn bản, tờ rơi, bảng tính, lịch, hoặc các loại tập tin.

What is a WWD file?

Wizard that guides the user through a series of steps to create a customized Works document; may be a text document, flyer, spreadsheet, calendar, or other type of file.

Cách mở .WWD file

Để mở file .WWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WWD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Works
  • PASW Statistics
  • PASW Statistics
  • SPSS
  • WebWeaver Desktop
  • Web Strategy Pro
  • Web Strategy Pro

Chuyển đổi file .WWD

File .WWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *