WWF File

? Cách mở file .WWF? Những phần mềm mở file .WWF và sửa file lỗi. Convert Binary WWF file sang định dạng khác.

.WWF File Extension

   
File name WWF File
File Type World Wide Fund Non-Printable Document
Nhà phát triển WWF International
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .WWF là file gì?

WWF là Page Layout Files - World Wide Fund Non-Printable Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi WWF International.

tập tin Một WWF là một tài liệu được tạo ra bởi Save As WWF, một chương trình dùng để tạo ra các tài liệu PDF mà không thể được in ra. Nó có thể chứa nội dung của bất kỳ tài liệu điện tử có thể in được. file WWF được sử dụng để phân phối "xanh thân thiện với" tài liệu.

What is a WWF file?

A WWF file is a document created by SAVE AS WWF, a program used to create .PDF documents that cannot be printed. It may contain the contents of any electronically printable document. WWF files are used for distributing "green-friendly" documents.

Cách mở .WWF file

Để mở file .WWF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WWF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WWF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WWF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Apple Preview
  • Apple Preview
  • Skim
  • KDE Okular
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional

Chuyển đổi file .WWF

File .WWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *