X3F File

? Cách mở file .X3F? Những phần mềm mở file .X3F và sửa file lỗi. Convert Binary X3F file sang định dạng khác.

.X3F File Extension

   
File name X3F File
File Type SIGMA X3F Camera RAW File
Nhà phát triển SIGMA
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (12 Bình chọn)

File .X3F là file gì?

X3F là Camera Raw Files - SIGMA X3F Camera RAW File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SIGMA.

Một tập tin X3F là một tập tin RAW lưu trong định dạng X3F SIGMA, một định dạng ảnh kỹ thuật số cao cấp còn được gọi là định dạng X3 Foveon hoặc "FOVb." Nó lưu trữ dữ liệu cho một hình ảnh duy nhất được chụp bằng một máy ảnh kỹ thuật số. X3F tập tin dữ liệu hỗ trợ hình ảnh, hình thu nhỏ, hình ảnh xem trước và các thông tin bất động sản văn bản.

What is a X3F file?

An X3F file is a RAW file saved in SIGMA's X3F format, a high-end digital photo format also known as the Foveon X3 format or "FOVb." It stores data for a single image captured with a digital camera. X3F files support image data, thumbnails, preview images, and text property information.

Cách mở .X3F file

Để mở file .X3F click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .X3F bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .X3F

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .X3F do người dùng đóng góp.

  • Corel PaintShop Pro 2020
  • CyberLink PhotoDirector 8 Ultra
  • CyberLink PhotoDirector 8 Ultra
  • EZ Freeware Free Opener
  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Adobe Photoshop 2020

Chuyển đổi file .X3F

File .X3F có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert x3f to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *