X_B File

? Cách mở file .X_B? Những phần mềm mở file .X_B và sửa file lỗi. Convert Binary X_B file sang định dạng khác.

.X_B File Extension

   
File name X_B File
File Type Parasolid Model Part File
Nhà phát triển Siemens PLM Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (22 Bình chọn)

File .X_B là file gì?

X_B là CAD Files - Parasolid Model Part File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siemens PLM Software.

Tập tin được tạo ra bởi Parasolid, một chương trình cho mô hình hình học CAD; chứa dữ liệu như hình học, topo, và màu sắc; thiết kế như một định dạng trao đổi chuẩn để chia sẻ mô hình CAD; lưu trong định dạng nhị phân và có thể được nhập khẩu hoặc xuất khẩu bởi các chương trình phổ biến CAD khác.

What is a X_B file?

File created by Parasolid, a program for CAD geometric modeling; contains data such as geometry, topology, and color; designed as a standard exchange format for sharing CAD models; saved in binary format and may be imported or exported by other common CAD programs.

Cách mở .X_B file

Để mở file .X_B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .X_B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .X_B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .X_B do người dùng đóng góp.

  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • Siemens PLM Software Parasolid
  • Siemens PLM Software Parasolid
  • Autodesk Fusion 360
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .X_B

File .X_B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *