XA File

? Cách mở file .XA? Những phần mềm mở file .XA và sửa file lỗi. Convert Binary XA file sang định dạng khác.

.XA File Extension

   
File name XA File
File Type 1The Sims Audio File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (15 Bình chọn)

File .XA là file gì?

XA là Audio Files - 1The Sims Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi The Sims, một trò chơi mà người chơi xây dựng thành phố mô phỏng; chứa nhạc hoặc các âm thanh khác cho các trò chơi; thường được lưu trữ trong The Sims lưu trữ file (.FAR tập tin).

What is a XA file?

Audio file used by The Sims, a game where players build and simulate cities; contains music or other sounds for the game; commonly stored within The Sims archive files (.FAR files).

Cách mở .XA file

Để mở file .XA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XA do người dùng đóng góp.

  • Macgo Mac Media Player
  • Electronic Arts The Sims
  • Electronic Arts The Sims
  • VideoLAN VLC media player
  • Final Media Player
  • Applian FLV and Media Player
  • Applian FLV and Media Player

Chuyển đổi file .XA

File .XA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *