XADD File

? Cách mở file .XADD? Những phần mềm mở file .XADD và sửa file lỗi. Convert Zip XADD file sang định dạng khác.

.XADD File Extension

   
File name XADD File
File Type Expression Web Add-in
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .XADD là file gì?

XADD là Plugin Files - Expression Web Add-in, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Add-on được sử dụng bởi Microsoft Expression Web, một chương trình được sử dụng để tạo ra các thiết kế ứng dụng Web; thường được sử dụng để thêm các thành phần mới có thể được áp dụng cho các ứng dụng web phát triển, chẳng hạn như các thành phần hoạt Javascript; lưu trong một định dạng ZIP.

What is a XADD file?

Add-on used by Microsoft Expression Web, a program used for creating Web application designs; often used for adding new components that can be applied to developed Web applications, such as JavaScript components; saved in a .ZIP format.

Cách mở .XADD file

Để mở file .XADD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XADD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XADD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XADD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expression Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XADD

File .XADD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *