XAR File

? Cách mở file .XAR? Những phần mềm mở file .XAR và sửa file lỗi. Convert Binary XAR file sang định dạng khác.

.XAR File Extension

   
File name XAR File
File Type 1Xara Xtreme Drawing
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (11 Bình chọn)

File .XAR là file gì?

XAR là Vector Image Files - 1Xara Xtreme Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

định dạng Vector được sử dụng bởi Xara Xtreme và người tiền nhiệm của nó, Xara X, CorelXARA, và Xara Photo & Graphic Designer; cũng tạo ra bởi Xara Designer Pro; có thể được sử dụng để chỉnh sửa hình ảnh, tạo hình ảnh minh họa, đồ họa và phát triển Web; trước đây được biết đến như là định dạng tập tin Flare.

What is a XAR file?

Vector format used by Xara Xtreme and its predecessors, Xara X, CorelXARA, and Xara Photo & Graphic Designer; also created by Xara Designer Pro; can be used for editing photos, creating illustrations, and developing Web graphics; previously known as the Flare file format.

Cách mở .XAR file

Để mở file .XAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XAR do người dùng đóng góp.

  • Xara Xtreme for Linux
  • MAGIX Xara Designer Pro X
  • MAGIX Xara Designer Pro X
  • MAGIX Xara Photo & Graphic Designer
  • Hamster Lite Archiver
  • WoopieZIP
  • WoopieZIP

Chuyển đổi file .XAR

File .XAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *