XBDOC File

? Cách mở file .XBDOC? Những phần mềm mở file .XBDOC và sửa file lỗi. Convert Binary XBDOC file sang định dạng khác.

.XBDOC File Extension

   
File name XBDOC File
File Type Xiosis Scribe Document
Nhà phát triển Xiosis
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .XBDOC là file gì?

XBDOC là Text Files - Xiosis Scribe Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xiosis.

Tài liệu được tạo ra bởi Xiosis Scribe, một từ chương trình chế biến; hỗ trợ định dạng văn bản, trang định dạng, hình ảnh và bảng; có thể được chỉnh sửa với các "thế hệ tiếp theo" bộ công cụ và giao diện người dùng duy nhất cung cấp với phần mềm.

What is a XBDOC file?

Document created by Xiosis Scribe, a word processing program; supports formatted text, page formatting, images, and tables; can be edited with the unique "next generation" toolset and user interface provided with the software.

Cách mở .XBDOC file

Để mở file .XBDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBDOC do người dùng đóng góp.

  • Xiosis Akuru

Chuyển đổi file .XBDOC

File .XBDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *