XBE File

? Cách mở file .XBE? Những phần mềm mở file .XBE và sửa file lỗi. Convert N/A XBE file sang định dạng khác.

.XBE File Extension

   
File name XBE File
File Type Xbox Executable File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (18 Bình chọn)

File .XBE là file gì?

XBE là Game Files - Xbox Executable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Việc áp dụng Runnable từ một đĩa Xbox video game; thường không có nghĩa là sẽ được mở trên máy tính, nhưng có thể có thể được mở trên một máy tính sử dụng một chương trình thi đua Xbox.

What is a XBE file?

The runnable application from an Xbox video game disc; typically not meant to be opened on a computer, but may possibly be opened on a PC using an Xbox emulation program.

Cách mở .XBE file

Để mở file .XBE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .XBE

File .XBE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *