XBEL File

? Cách mở file .XBEL? Những phần mềm mở file .XBEL và sửa file lỗi. Convert XML XBEL file sang định dạng khác.

.XBEL File Extension

   
File name XBEL File
File Type XBEL Bookmarks File
Nhà phát triển Python XML SIG
Phân loại Web Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .XBEL là file gì?

XBEL là Web Files - XBEL Bookmarks File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Python XML SIG.

Bookmarks tập tin được tạo ra trong định dạng (xbel) XML Bookmark Trao đổi ngôn ngữ; chứa bookmark Web, bao gồm các chức danh của họ, URL, và mô tả; cũng có thể lưu trữ các hệ thống phân cấp thư mục bookmark; được sử dụng bởi một số trình duyệt web để lưu trữ bookmark, nhưng không được sử dụng bởi các trình duyệt phổ biến nhất.

What is a XBEL file?

Bookmarks file created in the XML Bookmark Exchange Language (XBEL) format; contains Web bookmarks, including their titles, URLs, and descriptions; can also store the bookmark folder hierarchy; used by some Web browsers for storing bookmarks, but is not used by the most popular browsers.

Cách mở .XBEL file

Để mở file .XBEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBEL do người dùng đóng góp.

  • KDE Konqueror
  • Arora
  • Arora
  • Midori
  • XBELicious
  • Galeon
  • Galeon

Chuyển đổi file .XBEL

File .XBEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *