XBMML File

? Cách mở file .XBMML? Những phần mềm mở file .XBMML và sửa file lỗi. Convert N/A XBMML file sang định dạng khác.

.XBMML File Extension

   
File name XBMML File
File Type Braille Music Markup Language File
Nhà phát triển The Contrapunctus Project
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XBMML là file gì?

XBMML là Audio Files - Braille Music Markup Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Contrapunctus Project.

Tập tin được lưu trong định dạng XBMML và mở bởi Braille Âm nhạc Reader, một công cụ tạo âm nhạc cho người khiếm thị; chứa một số điểm âm nhạc chữ nổi bao gồm các thiết lập điểm, chẳng hạn như ghi chú, sân, và quãng tám; giữ metadata liên quan đến số điểm cho các mục đích lập chỉ mục.

What is a XBMML file?

File saved in the XBMML format and opened by Braille Music Reader, a music creation tool for visually impaired persons; contains a braille musical score including score settings, such as notes, pitch, and octaves; holds metadata related to the score for indexing purposes.

Cách mở .XBMML file

Để mở file .XBMML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBMML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBMML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBMML do người dùng đóng góp.

  • Braille Music Reader

Chuyển đổi file .XBMML

File .XBMML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *