XBPLATE File

? Cách mở file .XBPLATE? Những phần mềm mở file .XBPLATE và sửa file lỗi. Convert Binary XBPLATE file sang định dạng khác.

.XBPLATE File Extension

   
File name XBPLATE File
File Type Xiosis Scribe Template
Nhà phát triển Xiosis
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XBPLATE là file gì?

XBPLATE là Text Files - Xiosis Scribe Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xiosis.

Tài liệu mẫu được tạo ra bởi Xiosis Scribe, một từ xử lý đơn; tiết kiệm các trang mặc định định dạng và thông tin văn bản cho một tài liệu; sử dụng để tạo nhiều tài liệu .XBDOC với một phong cách tương tự.

What is a XBPLATE file?

Document template created by Xiosis Scribe, a word processing application; saves the default page formatting and textual information for a document; used for generating multiple .XBDOC documents with a similar style.

Cách mở .XBPLATE file

Để mở file .XBPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBPLATE do người dùng đóng góp.

  • Xiosis Akuru

Chuyển đổi file .XBPLATE

File .XBPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *