XBRL File

? Cách mở file .XBRL? Những phần mềm mở file .XBRL và sửa file lỗi. Convert XML XBRL file sang định dạng khác.

.XBRL File Extension

   
File name XBRL File
File Type XBRL Document
Nhà phát triển XBRL International
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (12 Bình chọn)

File .XBRL là file gì?

XBRL là Data Files - XBRL Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi XBRL International.

Tài liệu viết bằng eXtensible Business Reporting Language (XBRL), một ngôn ngữ dựa trên XML; chứa kinh doanh và tài chính dữ liệu, chẳng hạn như bảng cân đối, sổ cái, và báo cáo tài chính; sử dụng để giao tiếp và trao đổi báo cáo kết quả kinh doanh; thường được sử dụng phần mở rộng .xml nhưng đôi khi xuất hiện với phần mở rộng XBRL.

What is a XBRL file?

Document written in eXtensible Business Reporting Language (XBRL), an XML-based language; contains business and financial data, such as balance sheets, ledgers, and financial statements; used for communicating and exchanging business performance reports; commonly uses the .XML extension but occasionally appears with the XBRL extension.

Cách mở .XBRL file

Để mở file .XBRL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBRL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBRL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBRL do người dùng đóng góp.

  • Rivet Software Dragon View XBRL Viewer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • XMLSpy
  • XBRL Report Viewer

Chuyển đổi file .XBRL

File .XBRL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *