XBSAV File

? Cách mở file .XBSAV? Những phần mềm mở file .XBSAV và sửa file lỗi. Convert Binary XBSAV file sang định dạng khác.

.XBSAV File Extension

   
File name XBSAV File
File Type Mass Effect 2 Xbox Saved Game
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XBSAV là file gì?

XBSAV là Game Files - Mass Effect 2 Xbox Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

Trò chơi tập tin được lưu bởi các phiên bản Xbox của Mass Effect 2, một trò chơi bắn súng diễn ra trong không gian vũ trụ; chứa dữ liệu save game, chẳng hạn như tên nhân vật, vũ khí, tiền tệ, và mức độ; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a XBSAV file?

Game file saved by the Xbox version of Mass Effect 2, a shooter game that takes place in outer space; contains saved game data, such as the character name, weapons, currency, and level; used to save and load game progress.

Cách mở .XBSAV file

Để mở file .XBSAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBSAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBSAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBSAV do người dùng đóng góp.

  • Gibbed's Mass Effect 2 Save Editor
  • Gibbed's Mass Effect 3 Save Editor
  • Gibbed's Mass Effect 3 Save Editor

Chuyển đổi file .XBSAV

File .XBSAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *