XBT File

? Cách mở file .XBT? Những phần mềm mở file .XBT và sửa file lỗi. Convert Binary XBT file sang định dạng khác.

.XBT File Extension

   
File name XBT File
File Type SMART Notebook Template File
Nhà phát triển SMART Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XBT là file gì?

XBT là Data Files - SMART Notebook Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMART Technologies.

Mẫu của một tập tin .XBK tạo ra với phần mềm lớp học Bảng tương tác SMART Technologies'; chứa các cấu trúc mặc định và các tài liệu cho một bài học trên lớp; sử dụng để tạo các bài giảng và bài giảng lớp học khác với một chủ đề chung.

What is a XBT file?

Template of a .XBK file created with SMART Technologies' interactive whiteboard classroom software; contains the default structure and materials for a classroom lesson; used for creating lectures and other classroom lectures with a common theme.

Cách mở .XBT file

Để mở file .XBT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XBT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XBT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XBT do người dùng đóng góp.

  • SMART Technologies Notebook
  • SMART Board Software
  • SMART Board Software
  • Notebook Software

Chuyển đổi file .XBT

File .XBT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *