XCAPPDATA File

? Cách mở file .XCAPPDATA? Những phần mềm mở file .XCAPPDATA và sửa file lỗi. Convert Binary XCAPPDATA file sang định dạng khác.

.XCAPPDATA File Extension

   
File name XCAPPDATA File
File Type Xcode App Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .XCAPPDATA là file gì?

XCAPPDATA là Developer Files - Xcode App Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin dữ liệu xuất khẩu từ Xcode, IDE phát triển của Apple cho Mac OS X và iOS; tiết kiệm một gói các tập tin người dùng được lưu bởi ứng dụng trên iPhone; được sử dụng bởi các nhà phát triển khi kiểm tra các ứng dụng.

What is a XCAPPDATA file?

Data file exported from Xcode, Apple's development IDE for Mac OS X and iOS; saves a package of user files that are saved by app on the iPhone; used by developers when testing apps.

Cách mở .XCAPPDATA file

Để mở file .XCAPPDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCAPPDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCAPPDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCAPPDATA do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCAPPDATA

File .XCAPPDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *