XCCONFIG File

? Cách mở file .XCCONFIG? Những phần mềm mở file .XCCONFIG và sửa file lỗi. Convert N/A XCCONFIG file sang định dạng khác.

.XCCONFIG File Extension

   
File name XCCONFIG File
File Type Xcode Configuration Settings File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .XCCONFIG là file gì?

XCCONFIG là Developer Files - Xcode Configuration Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tập tin cấu hình được tạo ra bởi Xcode, một ứng dụng phát triển phần mềm Mac OS X; cửa hàng tham số cho cấu hình xây dựng các dự án Xcode; có thể được tham chiếu bởi nhiều dự án Xcode để sử dụng các thiết lập xây dựng tương tự.

What is a XCCONFIG file?

Configuration file created by Xcode, a Mac OS X software development application; stores parameters for configuring the build of Xcode projects; can be referenced by multiple Xcode projects to use the same build settings.

Cách mở .XCCONFIG file

Để mở file .XCCONFIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCCONFIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCCONFIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCCONFIG do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCCONFIG

File .XCCONFIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *