XCCRASHPOINT File

? Cách mở file .XCCRASHPOINT? Những phần mềm mở file .XCCRASHPOINT và sửa file lỗi. Convert N/A XCCRASHPOINT file sang định dạng khác.

.XCCRASHPOINT File Extension

   
File name XCCRASHPOINT File
File Type Xcode Crash Point File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XCCRASHPOINT là file gì?

XCCRASHPOINT là Data Files - Xcode Crash Point File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Hồ XCCRASHPOINT là một tập tin được tạo ra bởi tai nạn Xcode để lưu trữ dữ liệu về một vụ tai nạn ứng dụng để báo cáo và mục đích gỡ lỗi. Nó chứa một tập tin .CRASH và các bản ghi khác mà lưu trữ thông tin về tình trạng của máy tính tại thời điểm một vụ tai nạn và bao gồm dấu thời gian, chương trình, và các thông tin kết xuất bộ nhớ.

What is a XCCRASHPOINT file?

An XCCRASHPOINT file is a crash file created by Xcode to store data about an app crash for reporting and debugging purposes. It contains a .CRASH file and other logs that store information about the state of the computer at the time of a crash and includes timestamp, program, and memory dump information.

Cách mở .XCCRASHPOINT file

Để mở file .XCCRASHPOINT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCCRASHPOINT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCCRASHPOINT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCCRASHPOINT do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCCRASHPOINT

File .XCCRASHPOINT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *