XCDATAMODEL File

? Cách mở file .XCDATAMODEL? Những phần mềm mở file .XCDATAMODEL và sửa file lỗi. Convert Binary XCDATAMODEL file sang định dạng khác.

.XCDATAMODEL File Extension

   
File name XCDATAMODEL File
File Type Xcode Core Data Model File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XCDATAMODEL là file gì?

XCDATAMODEL là Developer Files - Xcode Core Data Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Xcode, phát triển phần mềm của Apple dành cho iOS và Mac OS X; lưu trong một .XCDATAMODELD (với một dấu "D") gói và lưu mô hình dữ liệu, hoặc giản đồ được sử dụng bởi các ứng dụng; tạo ra khi các nhà phát triển cho phép một Data Model cốt lõi cho một dự án Xcode.

What is a XCDATAMODEL file?

Developer file created by Xcode, Apple's development software for iOS and Mac OS X; saved within an .XCDATAMODELD (with a trailing "D") package and saves the data model, or schema used by the application; created when the developer enables a Core Data Model for an Xcode project.

Cách mở .XCDATAMODEL file

Để mở file .XCDATAMODEL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCDATAMODEL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCDATAMODEL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCDATAMODEL do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCDATAMODEL

File .XCDATAMODEL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *