XCODEPLUGIN File

? Cách mở file .XCODEPLUGIN? Những phần mềm mở file .XCODEPLUGIN và sửa file lỗi. Convert XML XCODEPLUGIN file sang định dạng khác.

.XCODEPLUGIN File Extension

   
File name XCODEPLUGIN File
File Type Xcode Plug-in
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .XCODEPLUGIN là file gì?

XCODEPLUGIN là Plugin Files - Xcode Plug-in, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

Trình cắm sử dụng bởi Apple Xcode, một IDE sử dụng để tạo iOS và OS X ứng dụng; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi Xcode để mở rộng khả năng của ứng dụng, chẳng hạn như là một "Clean Up Khoảng trắng" mục trình đơn mà loại bỏ cuối không cần thiết của dòng khoảng trắng từ các tập tin văn bản.

What is a XCODEPLUGIN file?

Plugin used by Apple Xcode, an IDE used to create iOS and OS X apps; contains data referenced by Xcode to extend the application's capabilities, such as a "Clean Up Whitespace" menu item that removes unnecessary end of line white space from text files.

Cách mở .XCODEPLUGIN file

Để mở file .XCODEPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCODEPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCODEPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCODEPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCODEPLUGIN

File .XCODEPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *