XCPLUGIN File

? Cách mở file .XCPLUGIN? Những phần mềm mở file .XCPLUGIN và sửa file lỗi. Convert N/A XCPLUGIN file sang định dạng khác.

.XCPLUGIN File Extension

   
File name XCPLUGIN File
File Type Xcode Plug-in
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .XCPLUGIN là file gì?

XCPLUGIN là Plugin Files - Xcode Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Plugin cụm được sử dụng bởi Apple Xcode, một sự phát triển IDE iOS và OS X; lưu trữ dữ liệu được tham chiếu bởi Xcode để mở rộng khả năng của ứng dụng, chẳng hạn như văn bản hoặc tùy chỉnh các trình biên dịch có màu; tương tự như một tập tin .BUNDLE.

What is a XCPLUGIN file?

Plugin bundle used by Apple Xcode, an iOS and OS X development IDE; stores data referenced by Xcode to extend the application's capabilities, such as colored text or custom compilers; similar to a .BUNDLE file.

Cách mở .XCPLUGIN file

Để mở file .XCPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCPLUGIN

File .XCPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *