XCPLUGINDATA File

? Cách mở file .XCPLUGINDATA? Những phần mềm mở file .XCPLUGINDATA và sửa file lỗi. Convert N/A XCPLUGINDATA file sang định dạng khác.

.XCPLUGINDATA File Extension

   
File name XCPLUGINDATA File
File Type Xcode Plug-in Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .XCPLUGINDATA là file gì?

XCPLUGINDATA là Data Files - Xcode Plug-in Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Plugin tập tin dữ liệu sử dụng bởi Apple Xcode, một chương trình phát triển phần mềm Mac OS X; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi Xcode Plugin tập tin để cung cấp chức năng, chẳng hạn như tạo tập tin plist định nghĩa cấu trúc cho một ứng dụng; nằm bên trong file .DVTPLUGIN và IDEPLUGIN.

What is a XCPLUGINDATA file?

Plugin data file used by Apple Xcode, a Mac OS X software development program; contains data referenced by Xcode plugin files to provide functionality, such as generating .PLIST file structure definitions for an application; located inside .DVTPLUGIN and IDEPLUGIN files.

Cách mở .XCPLUGINDATA file

Để mở file .XCPLUGINDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XCPLUGINDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XCPLUGINDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XCPLUGINDATA do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode

Chuyển đổi file .XCPLUGINDATA

File .XCPLUGINDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *