XFB File

? Cách mở file .XFB? Những phần mềm mở file .XFB và sửa file lỗi. Convert Binary XFB file sang định dạng khác.

.XFB File Extension

   
File name XFB File
File Type Xserve RAID Firmware Binary File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .XFB là file gì?

XFB là System Files - Xserve RAID Firmware Binary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin nhị phân được sử dụng bởi Admin RAID Xserve, một ứng dụng sử dụng để quản lý các thiết bị lưu trữ khối lượng Xserve RAID; chứa một bản cập nhật firmware, cho các bộ điều khiển RAID và đồng bộ xử lý; cài đặt thông qua quản trị RAID Xserve.

What is a XFB file?

Binary file utilized by Xserve RAID Admin, an application used for managing the mass storage device Xserve RAID; contains a firmware update, for the RAID controllers and co-processor; installed through the Xserve RAID admin.

Cách mở .XFB file

Để mở file .XFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .XFB

File .XFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *