XFDF File

? Cách mở file .XFDF? Những phần mềm mở file .XFDF và sửa file lỗi. Convert XML XFDF file sang định dạng khác.

.XFDF File Extension

   
File name XFDF File
File Type Adobe Acrobat XFDF File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.8 ★ (13 Bình chọn)

File .XFDF là file gì?

XFDF là Data Files - Adobe Acrobat XFDF File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

What is a XFDF file?

XML Forms Data Format (XFDF) file created by Adobe Acrobat, a PDF authoring application; stores descriptions of page form elements and their values, such as the names and values for text fields; used for saving form data that can be imported into a PDF document.

Cách mở .XFDF file

Để mở file .XFDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFDF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Reader
  • Adobe Reader
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat Reader DC
  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat DC

Chuyển đổi file .XFDF

File .XFDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *