XFR File

? Cách mở file .XFR? Những phần mềm mở file .XFR và sửa file lỗi. Convert Text XFR file sang định dạng khác.

.XFR File Extension

   
File name XFR File
File Type iProcess Process Definition File
Nhà phát triển TIBCO Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .XFR là file gì?

XFR là Data Files - iProcess Process Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi TIBCO Software.

định nghĩa quá trình tạo ra cho Tibco iProcess, một quản lý quy trình kinh doanh (BPM) ứng dụng được sử dụng để mô hình hóa, tự động hoá, và tối ưu hóa quy trình kinh doanh; chứa một quy trình cụ thể có thể được thêm vào một mô hình kinh doanh.

What is a XFR file?

Process definition created for TIBCO iProcess, a business process management (BPM) application used for modeling, automating, and optimizing business processes; contains a specific process that can be added to a business model.

Cách mở .XFR file

Để mở file .XFR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFR do người dùng đóng góp.

  • TIBCO iProcess Suite
  • EZFT Application
  • EZFT Application
  • Xfrog

Chuyển đổi file .XFR

File .XFR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *