XFS File

? Cách mở file .XFS? Những phần mềm mở file .XFS và sửa file lỗi. Convert N/A XFS file sang định dạng khác.

.XFS File Extension

   
File name XFS File
File Type eRacer Sound File
Nhà phát triển eRacer
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (32 Bình chọn)

File .XFS là file gì?

XFS là Audio Files - eRacer Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eRacer.

định dạng tập tin âm thanh được sử dụng bởi eRacer, một robot có thể lập trình

What is a XFS file?

Audio file format used by eRacer, a programmable robot

Cách mở .XFS file

Để mở file .XFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.5.13.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.5.13.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.5.12.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.19.2.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.14.3.Stable
  • Translation Workspace XLIFF Editor 2.14.3.Stable

Chuyển đổi file .XFS

File .XFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *