XFT File

? Cách mở file .XFT? Những phần mềm mở file .XFT và sửa file lỗi. Convert N/A XFT file sang định dạng khác.

.XFT File Extension

   
File name XFT File
File Type 1ChiWriter Printer Font
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .XFT là file gì?

XFT là Font Files - 1ChiWriter Printer Font, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

24-pin phông chữ máy in được sử dụng bởi ChiWriter, một trình xử lý đa phông chữ khoa học phát triển cho MS-DOS và ngưng vào năm 1996; định dạng cho máy in kim 24-pin.

What is a XFT file?

24-pin printer font used by ChiWriter, a scientific multi-font word processor developed for MS-DOS and discontinued in 1996; formatted for 24-pin matrix printers.

Cách mở .XFT file

Để mở file .XFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XFT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Filler Application
  • Filler Application
  • Laserform
  • Rasterex a.s Rxindexu
  • KPS Blanketsystem
  • KPS Blanketsystem

Chuyển đổi file .XFT

File .XFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *