XGDW File

? Cách mở file .XGDW? Những phần mềm mở file .XGDW và sửa file lỗi. Convert N/A XGDW file sang định dạng khác.

.XGDW File Extension

   
File name XGDW File
File Type GDevelop Extension File
Nhà phát triển Florian Rival
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .XGDW là file gì?

XGDW là Game Files - GDevelop Extension File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Florian Rival.

tập tin một XGDW là một tập tin mở rộng được sử dụng bởi GDevelop, một ứng dụng cho phép người dùng tạo các trò chơi mà không cần lập trình kiến ​​thức. Nó chứa một phần mở rộng lựa chọn bởi người dùng khi soạn thảo một dự án .GDG thành một thực thi bản địa. Các tập tin mở rộng cho phép bạn thêm chức năng cho trò chơi của bạn.

What is a XGDW file?

An XGDW file is an extension file used by GDevelop, an application that allows users to create games without programming knowledge. It contains an extension selected by the user when compiling a .GDG project into a native executable. The extension file allows you to add functionality to your game.

Cách mở .XGDW file

Để mở file .XGDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XGDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XGDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XGDW do người dùng đóng góp.

  • GDevelop

Chuyển đổi file .XGDW

File .XGDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *