XGML File

? Cách mở file .XGML? Những phần mềm mở file .XGML và sửa file lỗi. Convert XML XGML file sang định dạng khác.

.XGML File Extension

   
File name XGML File
File Type Graph Modeling Language XML File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .XGML là file gì?

XGML là Data Files - Graph Modeling Language XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra trong phiên bản XML của Graph Modeling Language (GML) định dạng (phiên bản ASCII đơn giản sử dụng phần mở rộng .GML); dùng để mô tả cấu trúc đồ thị như hệ thống phân cấp, mạng lưới, và các mối quan hệ hiểu biết.

What is a XGML file?

File created in the XML version of the Graph Modeling Language (GML) format (the plain ASCII version uses the .GML extension); used to describe graph structures such as hierarchies, networks, and knowledge relationships.

Cách mở .XGML file

Để mở file .XGML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XGML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XGML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XGML do người dùng đóng góp.

  • yWorks yEd Graph Editor
  • yEd Graph Editor
  • yEd Graph Editor

Chuyển đổi file .XGML

File .XGML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *